“In control again.”

Gedragscode

Manfred Sauer houdt zich aan de gedragscode medische hulpmiddelen. Tevens houden wij ons aan de Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen.