“Het Essentiële”

Wetgeving

MDR
Manfred Sauer NL B.V. houdt zich aan de Medical Device Regulations (MDR) welke ook verankert is in de Nederlandse wet medische hulpmiddelen (link). Hierin vervullen wij de rol van distributeur (artikel 14) van medische hulpmiddelen in de MDR. Manfred Sauer NL heeft hiervoor een QMS (quality management systeem) ISO 9001 (self certified) en zal in 2023/2024 overgaan op ISO 13485:2016.

Gedragscode
Manfred Sauer NL B.V. houdt zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). De gedragscode kunt u hier nalezen. Tevens houden wij ons aan de beleidsregels gunstbetoon binnen de wet op de medische hulpmiddelen. Deze kunt u hier nalezen. Manfred Sauer NL B.V. is lid van de NEFEMED en volgt daarmee ook de Medtech 'Code of Ethical Business Practice'. U kunt deze code hier nalezen.

AVG (privacy)
Manfred Sauer NL B.V. houdt zich aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit is binnen ons QMS gewaarborgd. Gegevens worden niet aan derden verstrekt. Zie ook onze privacyverklaring.

GMH (Gunstbetoon)
Manfred Sauer NL B.V. houdt zich aan de wetgeving m.b.t. gunstbetoon welke is verankert in de Nederlandse wet medische hulpmiddelen (link). Dat betekent dat wij niet aan gunstbetoon doen anders dat mogelijk is binnen de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).

Bijeenkomsten
Manfred Sauer NL B.V. sponsort diverse bijeenkomsten van zorgprofessionals in Nederland. Wij vermelden dit in het Transparantieregister Zorg (link). Daarvoor bewaren wij in dossier:

  • De vermelding in het Transparantieregister Zorg (link m.b.t. deze verplichting)
  • Een getekende overeenkomst (link naar GMH artikel 9, zie toelichting)
  • Een kloppende begroting (link naar GMH artikel 9, zie toelichting)