“In control again.”

Nieuwe folder Continentiehulpmiddelen

Maandag 15 oktober 2018
Er is een nieuwe folder uitgebracht door Vilans waarin heel helder wordt beschreven wat u zou moeten weten over continentiehulpmiddelen in Nederland. Bijvoorbeeld; voor wie allemaal geldt deze folder, wat wordt in Nederland vergoed aan materialen? etc.

Zie onderstaande links voor meer informatie.