“Het Essentiële”

Eénmalige katheters

Als (volledig) uitplassen niet meer vanzelf gaat is een medische ingreep vaak noodzakelijk. Is dit niet het geval, dan kan een arts ervoor kiezen om intermitterende (onderbrekende) katheterisatie voor te schrijven met behulp van éénmalige katheters. Afhankelijk van de medische indicatie zal een katheter eens per week tot meerdere keren per dag in de blaas moeten worden gebracht om de urine te laten afvloeien.

Manfred Sauer biedt met de IQ-Cath een unieke katheter met een flexibele bolvormige tip. Deze tip volgt vrijwel automatisch de plasbuis zodat de kans op beschadiging of pijn tot een mininum wordt beperkt. Voor mensen met een lichamelijke beperking zijn tevens bijzondere hulpmiddelen beschikbaar om een katheter zelfstandig te kunnen inbrengen.