“Het Essentiële”

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten of dienstverlening. Blijf er niet mee zitten, maar meld dit bij ons! Wij nemen iedere klacht in behandeling en de klacht kunt u doorgeven per e-mail (info@manfred-sauer.nl) of per telefoon (024 - 204 204 9). Is het een klacht met betrekking tot een product, dan kunnen wij u vragen om het product kostenloos naar ons op te sturen. Gooi een product dus niet weg en bewaar ook de verpakking. Hierop staat voor ons belangrijke informatie!

Onze medewerkers van de Klachtenafdeling noteren uw klacht in ons klachtenregister en bevestigen de ontvangst van uw klacht binnen 3 dagen. In geval van een fabricagefout is Manfred Sauer NL B.V. wettelijk verplicht (op grond van de MDR 2017/745 - artikel 14.5) uw klacht te melden aan de fabrikant. De fabrikant doet onderzoek naar uw klacht en trekt hierover een conclusie.

Onze medewerkers houden u op de hoogte van de voortgang van de behandeling van uw klacht. Heeft u binnen 14 dagen na onze ontvangstbevestiging van uw klacht geen vervolgreactie van ons mogen ontvangen? Neemt u dan via email of telefonisch contact met ons op.