“Het Essentiële”

Duurzaamheid

Naast het leveren van bijzondere medische hulpmiddelen heeft Manfred Sauer NL BV ook een actief duurzaamheidsbeleid.

Duurzame productie, promotie en levering
Manfred Sauer GmbH in Duitsland produceert hoogwaardige producten met zo min mogelijk energie, vervuiling en (rest)materiaal. Daarnaast kijken we ook in Nederland zorgvuldig naar onze bedrijfsactiviteiten en onze magazijnlocatie in Heteren voor een zo duurzaam mogelijke manier van werken.

 • Al het verpakkingsmateriaal is van gecertificeerd gerecycled karton met zo min mogelijk bedrukking.
 • Wij verzenden met zo min mogelijk lege ruimte en als die er is, vullen wij die op met restkarton dat wij zelf volumineus perforeren.
 • Ons drukwerk wordt bij voorkeur met gerecycled en niet-chloor-gebleekt-papier gemaakt.
 • Ons magazijn en kantoor hebben elektrische klimaatbeheersing en zijn volledig voorzien van ledverlichting.
 • Wij scheiden ons bedrijfsafval en laten dat contractueel verwerken.
 • Wij reizen zo min mogelijk door online te vergaderen en bij voorkeur per trein.
 • 30-50% van onze werktijd gebeurt vanuit huis en beperkt onze reisbewegingen. 
 • 30% van ons wagenpark rijdt hybride/elektrisch en dit percentage zal in de komende jaren gaan oplopen tot 100%.
 • Wij streven ernaar om ons dak van zonnepanelen te voorzien (is in onderzoek i.v.m. verzekering) om zo volledig energieneutraal te werken.

Disposable kunststoffen
Veel van onze producten bestaan uit kunststof (plastic) en worden na gebruik weggeworpen. Als dit op de juiste wijze gebeurt, kunnen veel kunststoffen veilig worden hergebruikt. Wij doen hierin de volgende aanbevelingen.

 • De bruinkleurige verpakkingen of het vulmateriaal zijn van (gerecycled) karton en kunnen opnieuw worden gebruik voor verzending of worden weggegooid bij het oud papier. Als er luchtkussens aanwezig zijn voor een veilig transport, dan bestaan die uit plastic dat in de PMD container (plastic, metaal en drankkartons) mag worden weggegooid om te worden gerecycled.
 • Lege tubes mogen in de oranje PMD container (plastic, metaal en drankkartons) worden weggegooid. Zilverkleurige verpakkingen zijn gemaakt van aluminium en als de gemeente toestaat dat chipszakjes in de PMD container mogen, dan mogen daar ook deze zilverkleurige (aluminium) verpakkingen in. Veel steriele medische hulpmiddelen in ons assortiment hebben een witte papieren achterzijde en een transparante plastic voorzijde. De plastic voorzijde mag in de PMD container en de papieren achterzijde mag bij het oud papier.
 • Gebruikte medische hulpmiddelen met mogelijke resten van lichaamsafscheiding of medicatie moeten bij het restafval. Kunt u echter het medisch hulpmiddel reinigen door het bijvoorbeeld volledig af te spoelen, dan zien wij geen enkel bezwaar om het schone plastic bij het PMD afval te doen. Vraag vooraf bij uw gemeente of dit is toegestaan.